Haveaffald

Citat

JULI AFHENTNING ER RYKKET TIL 15 juli
12 august. 9 september. 14 oktober. 11 november. Bøtterne køres ud disse datoer kl.08.00 og tømmes den efterfølgende dag. 

Beholder stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. 

Afløser/medhjælp for Frank og Michael

Citat

Bakkehusene søger ung M/K til bøtte tømning, ferie afløsning og tilkalde vagter for Frank og Michael. Vi foretrækker at du bor i husene…

Arbejdet består i ud-kørsel af biobeholdere og retur-kørsel til beboere. Ferieafløsning i sommerferien, hjælp ved hækklipning, maling af plankeværker, græsklipning og andre forefaldende opgaver. Du skal være mødestabil og kunne træde til i sommerferiens uger 25-26-27 og 30-31-32. Stillingen er timelønnet. Kontakt venligst Anne Grethe Helmark 21860780

Grønt affald april – 15. april

Citat

Ændring af dato for afhentning af grønt affald i april 2020
 
Fra Kbh. Kommune er vi blevet meddelt at:
 
Grønt affald  afhentes 15. april og ikke som tidligere meddelt 8. april
 
Beholderne returneres den efterfølgende dag
 
Stil venligst beholderen frit tilgængeligt foran lågen med håndtag ud mod bagstien. Benyttes der papirsække, anbringes disse i haven lige indenfor lågen.
 
Haveaffald er:Nedfalden frugt – Ukrudt og græs – Blomsteraffald – Pottemuld og Potteplanter – Mindre rødder og stubbe – Grene i bundter med en max. længde på 120 cm.
 
Med venlig hilsen
Frank og Michael
Ejendomskontoret              

HÅNDTERING AF SKRALD I DISSE CORONA-TIDER

Citat


Sådan hjælper du din skraldemand
Både virus og bakterier i skraldespanden kan smitte skraldemændene og gøre dem syge. Hvis du putter dit skrald i poser, så mindsker du risikoen.  Sådan lyder det i dagspressen. 
Vi, i Bakkehusene, vil gerne beskytte skraldemænd samt Frank & Michael bedst muligt, derfor skal alt affald fremadrettet lægges i poser inden det fyldes i skraldespanden. 
Skraldespanden skal være lukket når den stilles ud på bagstien, der må ikke være top på så den ikke kan lukkes helt, i givet fald bliver den ikke kørt ud. 

Grønne bioposer kan bestilles via internettet på følgende link: https://www.kk.dk/bioposer 

Bestyrelsen 

Info fra Bestyrelsen 17 marts 2020

Bestyrelsen har besluttet, at udsætte periodisk vedligehold af vinduer, plankeværker og skure på Markvej ulige numre.

Beslutningen tager afsæt i, at forholdet til beboernes sikkerhed med hensyn til håndværkere på matriklen samt, at vi ikke kan spå om den nærmeste fremtid i forhold til kommende indgreb fra regeringen.

Spørgsmålet vil blive drøftet af bestyrelsen medio april 2020 i forhold til om arbejdet skal påbegyndes, eller om det skal udsættes yderligere, eller om det skal aflyses helt for 2020.

Bakkehusene, den 17. marts 2020

Venlig hilsen
Bestyrelsen