Alt om affald… datoer og info

DAGRENOVATION
Affaldsbeholderene afhentes mandag og returneres tirsdag.
Brugte batterier kan du lægge i en pose på din affaldsbeholder, så tages de med ved afhentning af dagrenovation og behandles forsvarligt!

Fysisk afhentning af renovation: Af hensyn til afhentningen, der foregår ved hjælp af traktor med anhænger, bedes alle former for affald holdt inde i haverne – det gælder især haveaffald og storskrald. Som tidligere meddelt skal containerne – den grå til dagrenovation og den grønne til haveaffald, være placeret før kl. 10.00 på afhentningsdagen, på et frit tilgængeligt sted med fast underlag i plan med flisegangen / havegangen og containerens håndtag vendende mod havelågen. Placeringen bør fortrinsvis være til venstre for havelågen. Kan dette ikke lade sig gøre, skal containeren placeres på havegangen med håndtaget mod havelågen og i en afstand således lågen uhindret kan åbnes. Som et alternativ kan containeren placeres mellem lågestolperne parallelt med bagstien.

Husk om vinteren at rydde for sne og gruse / salte for is!

HAVEAFFALD
Grønt affald afhentes følgende datoer i månederne august – december:

15. august – 12. september – 10. oktober og 14. november

Der afhentes ikke haveaffald på andre dage end de nævnte! Beholderne retureneres den efterfølgende dag.

STORSKRALD
Afhentningsdato for 2018:
26. september

Husk at stille du gerne vil have afhentet, lige inden for din havelåge og ikke uden på stien!

Under storskrald afhentes ikke: Byggeaffald – herunder gl. sanitet, nedtagne køkkener og isoleringsmateriale etc. – alm. haveaffald, elektronik, hård plast, maling, aviser, papemballager, flasker; imprægneret træ samt automobildele.

AFFALDSSORTERING
Brugte batterier kan du lægge i en pose på din affaldsbeholder, så tages de med ved afhentning af dagrenovation og behandles forsvarligt! Og kan også afleveres i beholderen der hænger på porten ind til materielgården. Et andet godt sted til dit skrald er Genbrugsstationen og Miljøbilen.

Elektronik, hårde hvidevarer og kemikalieaffald  afhentes ikke som storskrald, men efter aftale med Frank og Michael

Papir- og pap-affald samt flasker indgår ikke i afhentningsordningen for hverken dagrenovation eller storskrald, men afleveres i de respektive opsatte beholdere.

Flaskecontainer beregnet til flasker, syltetøjsglas o. lign. står på Rødkildevej ved Rødkilde plads.

Papir- og papcontainere står på vendepladsen ud for materielgården på Bakkevej.

Husk at der kun må afleveres rent papiraffald (aviser, reklamer og lign.) i de opstillede papircontainere. Pap skal foldes sammen og lægges i containeren til pap.

GRÅ til dagrenovation og den GRØN til haveaffald, være placeret før kl. 10.00 på afhentningsdagen, på et frit tilgængeligt sted med fast underlag i plan med flisegangen / havegangen og containerens håndtag vendende mod havelågen.

Placeringen bør fortrinsvis være til venstre for havelågen. Kan dette ikke lade sig gøre, skal containeren placeres på havegangen med håndtaget mod havelågen og i en afstand således lågen uhindret kan åbnes.

Almen information om renovation
Jf. de af Københavns kommune, skal affald sorteres i forskellige typer affald: Dagrenovation, glas – flasker og anden glasemballage, papir, pap, hård plast / pvc, småt metal, småt elektronik, storskrald, farligt affald, haveaffald, elektronik, imprægneret- og malet træ.

En del af disse affaldstyper indsamles af Bakkehusenes ejendomsfunktionærer – således dagrenovation, haveaffald, storskrald, farligt affald (maling o.lign.), elektronik og hårde hvidevarer.

Alle andre typer affald er det op til beboerne selv at bortskaffe – glas og glasemballage samt papir og karton, hård plast / pvc, småt metal, småt elektronik i de dertil opstillede containere. Byggeaffald, imprægneret- og malet træ på en genbrugsplads. Ved imprægneret træ forstås træ der er tryk- eller vakuumimprægneret, samt træ der er helt eller delvist behandlet med et træbeskyt-telsesmiddel.

Nedenstående affaldstyper afhentes af ejendomsfunktionærerne
Dagrenovation: Madaffald – Mælkekartoner – Pizzabakker – Almindelige gammeldags el-pærer – Bleer og hygiejneaffald mv. – Flamingo – Snavset pap og papir – Selvkopierende papir. Bemærk at ”Sparepærer” og batterier ikke må lægges i beholderen for dagrenovation, men kan anbringes i en plastpose der hænges på beholderen.

Haveaffald: Nedfalden frugt – Ukrudt og græs – Blomsteraffald – Pottemuld og potteplanter – Mindre rødder og stubbe – Grene i bundter med en max. længde på 120 cm.
Affaldet kan anbringes i den grønne affaldscontainer eller i papirsække.

Storskrald: Møbler og lampeskærme mv. – Madrasser – Gulvtæpper, max. 1 m. – Jern og metal, max. 1 m – Brædder uden søm og uden lak, maling eller anden imprægnering, max. 1 m – Vinduesglas (forsvarligt emballeret) – Større rødder samt Cykler der er mærket ” Afhentes som storskrald”.