Alt om affald… datoer og info

DAGRENOVATION
Affaldsbeholderene afhentes mandag kl. 08 og returneres tirsdag.
Stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. 
Brugte batterier kan du lægge i en pose på din affaldsbeholder, så tages de med ved afhentning af dagrenovation og behandles forsvarligt! Mangler du plads i din bøtte, så tal med din nabo om at “låne” lidt plads i deres bøtte. 

BIO/KØKKEN AFFALD
Affaldsbeholderene afhentes i LIGE UGER tirsdag fra kl. 08 (Bio/køkken affald afhentes HVER UGE i juni-juli-august og HVER ANDEN UGE alle andre måneder) og returneres onsdag.
Stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. 

Det er vigtigt at du sorterer og kun smider bio/køkken affald i denne spand. Grønne nedbrydelige poser kan hentes på genbrugsstationen!

Fysisk afhentning af renovation: Du skal selv stille din beholder til afhentning frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. Hvis ikke det er gjort, bliver spanden ikke tømt! Som tidligere meddelt skal containerne – den grå til dagrenovation og den grønne til haveaffald, være placeret senest kl. 08.00 på afhentningsdagen, frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. 

Husk om vinteren at rydde for sne og gruse / salte for is!

HAVEAFFALD
Hentes onsdag – 8. september, 13. oktober, 10. november, der hentes ikke haveaffald i december. Bøtterne køres ud disse datoer kl. 08:00 og tømmes og returneres den efterfølgende dag. 

Beholder stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. Bruges der Papirsække, anbringes de lige inden for lågen i egen have.

Der afhentes ikke haveaffald på andre dage end de nævnte!

STORSKRALD
Onsdag den 15. september og torsdag den 16. september kl. 08:00.
Affaldet indsamles disse tre dage, i hvilket område vides ikke, så vær klar den 15. september 2021, kl. 08:00.

Husk at stille det du gerne vil have afhentet, lige inden for din havelåge og ikke uden på stien, da traktoren eller ikke kan passere!

Under storskrald afhentes ikke: Byggeaffald – herunder gl. sanitet, nedtagne køkkener og isoleringsmateriale etc. – alm. haveaffald, elektronik, hård plast, maling, aviser, papemballager, flasker; imprægneret træ samt automobildele.

AFFALDSSORTERING
Brugte batterier kan du lægge i en pose på din affaldsbeholder, så tages de med ved afhentning af dagrenovation og behandles forsvarligt! Og kan også afleveres i beholderen der hænger på porten ind til materielgården. Et andet godt sted til dit skrald er Genbrugsstationen og Miljøbilen.

Elektronik, hårde hvidevarer og kemikalieaffald  afhentes ikke som storskrald, men efter aftale med Frank og Michael

Papir- og pap-affald samt flasker indgår ikke i afhentningsordningen for hverken dagrenovation eller storskrald, men afleveres i de respektive opsatte beholdere.

Flaskecontainer beregnet til flasker, syltetøjsglas o. lign. står på Rødkildevej ved Rødkilde plads.

Papir- og papcontainere står på vendepladsen ud for materielgården på Bakkevej. Fold dine kasser inden de lægges i containeren og efterlad ikke affald på jorden. 

Husk at der kun må afleveres rent papiraffald (aviser, reklamer og lign.) i de opstillede papircontainere. Pap skal foldes sammen og lægges i containeren til pap.

GRÅ til dagrenovation og den GRØN til haveaffald, være placeret senest kl. 08.00 på afhentningsdagen, stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. 

Almen information om renovation
Jf. de af Københavns kommune, skal affald sorteres i forskellige typer affald: Dagrenovation, glas – flasker og anden glasemballage, papir, pap, hård plast / pvc, småt metal, småt elektronik, storskrald, farligt affald, haveaffald, elektronik, imprægneret- og malet træ.

En del af disse affaldstyper indsamles af Bakkehusenes ejendomsfunktionærer – således dagrenovation, haveaffald, storskrald, farligt affald (maling o.lign.), elektronik og hårde hvidevarer.

Alle andre typer affald er det op til beboerne selv at bortskaffe – glas og glasemballage samt papir og karton, hård plast / pvc, småt metal, småt elektronik i de dertil opstillede containere. Byggeaffald, imprægneret- og malet træ på en genbrugsplads. Ved imprægneret træ forstås træ der er tryk- eller vakuumimprægneret, samt træ der er helt eller delvist behandlet med et træbeskyt-telsesmiddel.

Nedenstående affaldstyper afhentes af ejendomsfunktionærerne
Dagrenovation: Madaffald – Mælkekartoner – Pizzabakker – Almindelige gammeldags el-pærer – Bleer og hygiejneaffald mv. – Flamingo – Snavset pap og papir – Selvkopierende papir. Bemærk at ”Sparepærer” og batterier ikke må lægges i beholderen for dagrenovation, men kan anbringes i en plastpose der hænges på beholderen.

Haveaffald: Nedfalden frugt – Ukrudt og græs – Blomsteraffald – Pottemuld og potteplanter – Mindre rødder og stubbe – Grene i bundter med en max. længde på 120 cm.
Affaldet kan anbringes i den grønne affaldscontainer eller i papirsække.

Storskrald: Møbler og lampeskærme mv. – Madrasser – Gulvtæpper, max. 1 m. – Jern og metal, max. 1 m – Brædder uden søm og uden lak, maling eller anden imprægnering, max. 1 m – Vinduesglas (forsvarligt emballeret) – Større rødder samt Cykler der er mærket ” Afhentes som storskrald”.