Om affald… datoer og info

DAGRENOVATION/RESTAFFALD
Affaldsbeholderene stilles ud TIRSDAG senest kl. 08:00 og returneres torsdag. 
Stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. 
Brugte batterier kan du lægge i en pose på din affaldsbeholder, så tages de med ved afhentning af dagrenovation og behandles forsvarligt! Mangler du plads i din bøtte, så tal med din nabo om at “låne” lidt plads i deres bøtte. 

BIO/KØKKEN AFFALD
Affaldsbeholderene stilles ud i LIGE UGER ONSDAG senest kl. 08:00 (Bio/køkken affald afhentes HVER UGE i juni-juli-august og HVER ANDEN UGE alle andre måneder)
Stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. 

Det er vigtigt at du sorterer og kun smider bio/køkken affald i denne spand. Grønne nedbrydelige poser kan hentes på genbrugsstationen!

HAVEAFFALD
Hentes Onsdag, den 6 marts, 3 april, 1 maj, 29 maj, 26 juni, 24 juli. 
Bøtterne afhentes disse datoer kl. 08:00 og tømmes og returneres den efterfølgende dag. Beholder stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. Bruges der Papirsække, anbringes de lige inden for lågen i egen have. Grene skal bundtes Max længde 120.

STORSKRALD
Der hentes ikke længere storskrald, men henvises til genbrugsstationen

AFFALDSSORTERING
Brugte batterier kan du lægge i en pose på din affaldsbeholder, så tages de med ved afhentning af dagrenovation og behandles forsvarligt! Og kan også afleveres i beholderen der hænger på porten ind til materielgården. Et andet godt sted til dit skrald er Genbrugsstationen og Miljøbilen.

Elektronik, hårde hvidevarer og kemikalieaffald  afhentes ikke som storskrald, men efter aftale med Frank og Michael

Papir- og pap-affald samt flasker indgår ikke i afhentnings-ordningen for hverken dagrenovation eller storskrald, men afleveres i de respektive opsatte beholdere.

Flaskecontainer beregnet til flasker, syltetøjs-glas o. lign. står på Rødkildevej ved Rødkilde plads.

Papir- og pap-containere står normalt på vendepladsen ud for materielgården på Bakkevej. Fold dine kasser inden de lægges i containeren og efterlad ikke affald på jorden.
Imidlertid er disse midlertidigt flyttet (se særskilt info herom), gr. renovering af Rødkilde Plads. 

Husk at der kun må afleveres rent papiraffald (aviser, reklamer og lign.) i de opstillede papircontainere. Pap skal foldes sammen og lægges i containeren til pap.

GRÅ til dagrenovation og den GRØN til haveaffald, være placeret senest kl. 08:00 på afhentnings-dagen, stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. 

Almen information om renovation
Jf. de af Københavns kommune, skal affald sorteres i forskellige typer affald: Dagrenovation, glas – flasker og anden glasemballage, papir, pap, hård plast / pvc, småt metal, småt elektronik, storskrald, farligt affald, haveaffald, elektronik, imprægneret- og malet træ.

En del af disse affaldstyper indsamles af Bakkehusenes ejendoms-funktionærer – således dagrenovation, haveaffald, storskrald, farligt affald (maling o.lign.), elektronik og hårde hvidevarer.

Alle andre typer affald er det op til beboerne selv at bortskaffe – glas og glasemballage samt papir og karton, hård plast / pvc, småt metal, småt elektronik i de dertil opstillede containere. Byggeaffald, imprægneret- og malet træ på en genbrugsplads. Ved imprægneret træ forstås træ der er tryk- eller vakuumimprægneret, samt træ der er helt eller delvist behandlet med et træbeskyttelsesmiddel.

Nedenstående affaldstyper afhentes af ejendoms-funktionærerne
Dagrenovation: Madaffald – Mælkekartoner – Pizzabakker – Almindelige gammeldags el-pærer – Bleer og hygiejneaffald mv. – Flamingo – Snavset pap og papir – Selvkopierende papir. Bemærk at ”Sparepærer” og batterier ikke må lægges i beholderen for dagrenovation, men kan anbringes i en plastpose der hænges på beholderen.

Haveaffald: Nedfalden frugt – Ukrudt og græs – Blomster-affald – Pottemuld og potteplanter – Mindre rødder og stubbe – Grene i bundter med en max. længde på 120 cm.
Affaldet kan anbringes i den grønne affaldscontainer eller i papirsække.