Tagudskiftning

Her finder du alle omdelte dokumenter vedrørende tagudskiftning i Bakkehusene. Dokumenterne er beskyttet med kode. Koden finder du i materialerne du har modtaget i din postkasse. Har du glemt koden, så send besked til webmaster Anne Grethe Helmark 21860780.


OPDATERET TIDSPLAN

23. maj 2024

Her kan du finde seneste tidsplan for tagudskiftning Opdateret tidsplan 15/5/24…


OPDATERET LICITATIONSRESULTAT FRA BYENS TEGNESTUE

18. april 2024

Her kan du finde information


INFO FRA BYENS TAG & FACADE

9. marts 2024

Her kan du finde information om tagprojektet og tidsplan…


DE NYE VINDUER OG LYSNING

Her får du eksemplet på hvordan de nye vinduer kommer til at se ud indvendigt.

16. januar 2024


OPDATERING Adresse/Uge oversigt og vinduer i tagfladen

17. november 2023

Her kan se opdateret tidsplan

Her kan ud se opdatering af vinduer i tagfladen


OPDATERING Adresse/Uge oversigt over etaper i tagomlægningen

26. oktober 2023

Her kan se opdateret tidsplan


Referat fra infomødet 10 august 2023

28. september 2023

Her kan du læse referatet fra mødet


Adresse/Uge oversigt over etaper i tagomlægningen

28. juli 2023

Bemærk ulige og lige numre!

Udførelsesplan forenklet oversigt


Etaper & Vinduer i tagfladen før og efter, godkendt af SLKS (Slots & Kulturstyrelsen)

4. juli 2023

Så er der lagt en endelig plan for etaper og vinduer i tagfladen. “Særlige” steder som har gjort indsigelse efter den ekstraordinære generalforsamling, vil blive kontaktet af Bestyrelsen snarest.

Tagprojekt Etaper før og efter


Referat fra den Ekstraordinære Generalforsamling 2023

4. maj 2023

Generalforsamling vedrørende tagudskiftning

Her finder du referatetet…


Dokumenter fra orienteringsmøde 30 marts 2023

4. april 2023

Her finder du dokumenterne fra orienteringsmødet….

Oplæg fra Slots- og Kulturstyrelsen

GVR monteringsvejledning

GVR produktblad

GVR_59P vindue til fredede bygninger

Referat fra beboermøde 30 marts 2023


Orienteringsmøde

28. marts 2023

Mødet omhandler tagudskiftningen. Dagsorden Orienteringsmøde finder du her…


Orienteringsmøde & Ekstraordinær Generalforsamling

7. marts 2023

Møderne omhandler tagudskiftningen. Indkaldelsen finder du her…


Projektbeskrivelse & Licitationsresultat

7. marts 2023

Opdatering af tidligere fremsendte orientering af det fulde projekt fra beboer til mødet 15. juni 2022, og nu frem til det nye møde 30. marts 2023.

Projektbeskrivelse & Licitation


Etaper & Vinduer i tagfladen før og efter

7. marts 2023

Tagprojekt Etaper før og efter


Notat fra KAB vedrørende påvirkning af boligafgiften efter tagudskiftning

7. marts 2023

Her finder du notatet fra KAB…