Pressemeddelelse

Pressemeddelelse udsendt 5 august 2017….. 

SE INTERVIEW OM BAKKEHUSENE OG CHGP FRA TV2 LORRY HER

Motorløb: København skal profilere fremtidens grønne elbiler

Igen i år afholdes motorløbet Copenhagen Historic Grand Prix, hvor gamle støjende og ekstremt forurenende køretøjer omdanner et boligområde til et forureningsinferno, så beboerne flygter. Det Økologiske Råd har målt luft- og støjforureningen og anbefaler, at motorløbet fremover afholdes for elbiler helt i tråd med hovedstadens grønne image.

Hvert år afholdes motorløbet Copenhagen Historic Grand Prix i Bellahøj i København, hvor luft- og støjforureningen er til stor gene for de lokale beboere.

”Motorløbet giver støj, bilos og afspærringer. Her er København blevet en forretning for skøre events og ikke en by for de borgere, der bor her,” siger Svend Guttormsen, repræsentant for 170 husstande, hvoraf nogle ligger blot 5 meter fra banen.

Det Økologiske Råd mener ikke, at et motorløb for ekstremt forurenende biler skal afholdes i København. Det kunne afholdes ude på landet, hvor det generer meget færre mennesker. Det er ikke i tråd med kommunens grønne profil, at tillade markedsføring af gamle forurenende biler.

”Frem for at profilere fortidens sorte biler, så brude København udnytte løbet til at markedsføre fremtidens grønne elbiler. Derved elimineres luftforureningen og støjforureningen reduceres, hvilket ville være uhyre illustrativt og helt i tråd med hovedstadens grønne image,” siger Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Også kommunens Teknik og Miljøborgmesteren er enig og bakker Det Økologiske Råd op.

”Jeg er glad for, at vi nu får kastet lys over de miljøbelastninger, der er ved at afholde motorløb. Vi trænger også til en grundlæggende debat om, hvorvidt det er netop motorløb en by som København skal lægge asfalt til. Jeg ønsker, at København bliver kendt for store begivenheder, der understøtter vores grønne profil,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Det Økologiske Råd har som de første nogensinde målt luft- og støjforureningen fra en beboers vindue (se kurver og film på næste side). Og forureningen var overraskende høj.

”Jeg er ærlig talt chokeret. Til trods for kraftig vind stiger støj- og luftforureningen til niveauer, der er over 100 gange højere, når der køres løb. Meget højere end på landets mest forurenede veje i myldretiden. Jeg er ærlig talt chokeret over, at man kan tillade den forurening midt i et boligområde i det, der skulle være en grøn hovedstad,” siger Kåre Press-Kristensen.

”Min nabo og hendes mand har lejet en lejlighed for at komme væk. Hun er hospitalslæge og har nattevagt, så hun skal sove om dagen, hvilket hun selvfølgelig ikke kan i denne støj. Hun har efterlads mig hendes hørerværn,” siger Hanne Meyersahm beboer ved motorbanen.

Senere i år skal politikerne i København beslutte, om arrangørerne skal have en ny 3 eller 5-årig tilladelse til at gennemføre motorløbet i Bellahøj. Også formel-1 har for nylig været på tale.

Mere information:

Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd, tlf. 22 81 10 27.

Svend Guttormsen, repræsentant for 170 husstande ved banen, tlf. 61 78 78 47.

Pressekontakt til Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabel, tlf. 51 68 06 19.

Luftforureningen

Der blev målt luftforurening med de særlig sundhedsskadelige ultrafine partikler. Figuren viser minutgennemsnit for hele dagen. Når der køres ses forureningsniveauer, der er 50-100 gange højere end i pauserne, hvor den kraftige vind hurtigt får forureningen til at falde til et naturligt niveau på 1.500-2.000 part/cm3. Hvis det havde været mere almindelige vindforhold havde luftforureningen været meget højere.

Støjforureningen

Støjforureningen steg til ekstreme niveauer på over 100 dB, særlig da motorcyklerne kørte, men også højtaleranlægget og racerbilerne gjorde boligerne uegnet til ophold. Hør videoer med støj:

https://www.dropbox.com/sh/vd5wi96ofd2d2bi/AAAsvN27B20O_nUN2hPMxlb0a?dl=0 

Beboerne gør oprør

Her er billeder til beboernes bannere, hvor de forsøger at gøre opmærksomme på problemet. Arrangørerne af racerløbet valgte dog hurtige efter at forhøje hegnet mod løbsbanen ud for bannerne, så de ikke kunne ses af tilskuerne. Et klart angreb på demokratiets ytringsfrihed.

 

 

 


Billeder, film og flere målinger

Det Økologiske Råd har mange billeder og film fra målingerne, der frit kan benyttes.

Ligeledes kan fremsendes kurver af luft- og støjforureningen under løbet.

Målingerne fortsættes i dag kl. 13.

De bedste hilsner, Kåre

Kåre Press-Kristensen

M.Sc in environmental engineering, Ph.D., HD(A)

Det Økologiske Råd

Phone: (+45) 22 81 10 27