Affaldshåndtering ifm. renovering af Rødkilde Plads

Bestyrelsen har truffet aftale med Københavns Kommune og entreprenørvirksomheden Zøllner om, at så længe Rødkilde Plads er afspærret, håndterer Zøllner alle affaldscontainere på bagstierne når de skal køres til tømning og retur igen.

Dette gælder alle 3 stier på nordsiden af Rødkilde plads.