Loppemarked i Bakkehusene

Citat

Der er kræmmermarked på Bellahøjmarken den 10-11-12 SEPTEMBER 2021, lad os udnytte det og holde loppemarked!

Vi har tidligere afholdt loppemarked under træerne på Rødkilde plads, men der er ikke mange der passerer der, så hvorfor ikke stå på fortovet hele vejen ned af Hvidkildevej? 
Under Corona nedlukningen, har i sikkert fået ryddet op i gemmerne, så hvorfor ikke afholde loppemarked igen? Jeg har mange gange selv holdt i min forhave, men tror det vil give mere, hvis vi er flere og stiller op hele vejen ned af Hvidkildevej. Ring gerne til mig hvis i er friske og med på ideen 🤗😉

Venlig hilsen
Biddy Gram 
Rødkildevej 76
29430228

Afskaffelse af coronarestriktioner om areal- og afstand

Citat

Fra Boligselskabernes Landsforening

Der gælder ikke længere afstands- og arealkrav for at undgå smittespredning. Afstands- og arealkrav er ophævet med virkning fra den 14. august 2021 – både for erhvervslivet, foreningslivet og kulturlivet.

For almene boligorganisationer betyder det, at beboerlokalerne nu kan anvendes af flere personer ved f.eks. fælles beboeraktiviteter, beboernes private arrangementer og møder i beboerdemokratiet.

Det er også muligt i videre omfang at holde møder for beboerdemokratiet på f.eks. konferencesteder, hvor ophævelsen af afstands- og arealkrav også giver mulighed for flere deltagere.

Overordnet set gælder fortsat følgende:

Lokaler skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder mulighed for at holde at holde afstand.

Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

I eller ved lokalerne skal der opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Vand og sæbe eller håndsprit skal være tilgængeligt.

Afdelingsmøder, repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan således nu afholdes under iagttagelse af dette og de midlertidige regler på boligområdet (om fuldmagt, tilmelding mv.) – og med de seneste lempelser er sådanne møder ikke længere underlagt restriktioner omkring coronapas, afstand, arealer og antal deltagere.

BL’s coronasite er opdateret i henhold til de gældende regler – og vi henviser til sitet for nærmere information og detaljer.

Renovering af Hulgårdsvej

Citat

Fra ‘Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, Teknik- og Miljøforvaltningen’ har vi modtaget følgende vedr. vejarbejde i krydset Hulgårdsvej – Godhåbsvej m.m.:

I uge 33 igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen renoveringsarbejde
omhandlende kryds og kørebane på Hulgårdsvej, mellem Godthåbsvej
og Hillerødgade.

Klip af hække – Bakkevej & Markvej

Citat

Bestyrelsen har valgt en ny fremgangsmåde i forhold til parkering af beboernes biler, nemlig at klippe de udvendige hække på Markvej og Bakkevej i et hug, således at parkerede biler er helt væk fra vejene én enkelt dag i tidsrummet 08-16.

Dette for at undgå parkerings-kaos, ved at beboere begynder at gøre sig tanker om, hvornår man er færdig med at klippe, og flytter bilen over i den normale side, selv om det detaljeret er beskrevet i hvilket tidsrum, man skal holde i den anden side.

Forsøget synes, at have været succesfuldt.

Bog om Bakkehusene

Citat

Forfatteren er i gang med den del af manuskriptet, som handler om beboernes syn på at bo i Bakkehusene.

Forfatter har ladet sig inspirere af en enquete, som blev bragt i Kritisk Revy i 1926 og som indkaldte svar fra beboerne om deres dagligliv i denne nye beboelses form: rækkehuset.

Forfatter har derfor besluttet at gentage og forny denne enquete ved at lave en ‘boligundersøgelse’ blandt et lille udvalg af de nuværende beboere.

Det bliver en anonym interviewundersøgelse, hvor der fokuseres på kvaliteter – og eventuelle ulemper – ved bebyggelsens og boligernes indretning og funktion; brugen af haverne; trafikken gennem området osv.

Derfor har vi brug for ti beboere, som ønsker at medvirke.

Forfatter regner med at gå i gang i august måned.

Interesseret i at deltage ? – Så henvend dig til bestyrelsen – formand@bakkehusene.dk

/Bestyrelsen

“Grønt brugsvand”, Markvej

Citat

Der forekommer for tiden grønt brugsvand på Markvej (nord for Rødkilde Plads) lige numre, samt på Markvej ulige numre (nord for Rødkilde Plads), at der er tidsmæssig sammenfald mellem de to hændelser, er tilfældig.

Årsagen er formodentlig gennemtærede varmevekslere, således at fjernvarmevand, grundet højere tryk, presses over i brugsvandet, og presses videre frem i hovedvandledning, til ulempe for øvrige beboere.

I skrivende stund, onsdag den 7. juli 2021, kl. 12:00, vurderes de defekte anlæg identificeret, og beboerne har tilkaldt en gas- og vandmester, således at fejlene vil være standset/udbedret inden dagen er omme.

Læs her:
Hofors beskrivelse af grønt vand.

HOFOR angiver, at det grønne vand er uden smag, samt ufarligt at indtage.

/Bestyrelsen