Lokalplan – Renovering af Hvidkildevej

Citat

Supplerende høring af forslag til tillæg 1 til lokalplan
299 Hvidkildevej og forslag til tillæg 1 til lokalpland 299 Hvidkildevej.

Information fra kommunen
Se evt. https://blivhoert.kk.dk/hoering/hvidkildevej-tillaeg-1-lokalplanforslag