HAVEAFFALD

Citat

Hentes onsdag, den 27 september, 25 oktober & 22 november.

Bøtterne afhentes disse datoer kl. 08.00 og returneres den efterfølgende dag.

Se alle datoer og info om affald her…

Hentes Onsdag, den 27 september, 25 oktober og 22 november. 
Bøtterne afhentes disse datoer kl. 08:00 og tømmes og returneres den efterfølgende dag. 

Renovation, datoer…

Citat

DAGRENOVATION
Affaldsbeholderene afhentes TORSDAG kl. 08:00 og returneres fredag.Stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. 
Brugte batterier kan du lægge i en pose på din affaldsbeholder, så tages de med ved afhentning af dagrenovation og behandles forsvarligt! Mangler du plads i din bøtte, så tal med din nabo om at “låne” lidt plads i deres bøtte. 

BIO/KØKKEN AFFALD
Affaldsbeholderene afhentes i LIGE UGER TORSDAG fra kl. 08:00 (Bio/køkken affald afhentes HVER UGE i juni-juli-august og HVER ANDEN UGE alle andre måneder) og returneres onsdag.
Stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. 

Det er vigtigt at du sorterer og kun smider bio/køkken affald i denne spand. Grønne nedbrydelige poser kan hentes på genbrugsstationen!

HAVEAFFALD
Hentes Onsdag, den 7 juni, 5 juli, 2 august, 30 august og 30 september. 
Bøtterne afhentes disse datoer kl. 08:00 og tømmes og returneres den efterfølgende dag. 

Beholder stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. Bruges der Papirsække, anbringes de lige inden for lågen i egen have.

Der afhentes ikke haveaffald på andre dage end de nævnte!

Biobøtter Madaffald

Grundet renovationsarbejdernes strejke blev madaffald ikke afhentet før weekenden.

Vi har derfor fået aftale om afhentning førstkommende fredag, d.v.s. madaffaldsspande køres ud torsdag, den 30. marts. De skal være placeret uden for lågen senest kl. 08.00 torsdag.

Fremover afhentes madaffald igen i lige uger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sidste nyt vedr FIBER

Citat

Som de fleste vil vide, har vi vedtaget at Global Connect skal lægge fiber ned i vejene til gavn og glæde for de ønsker at bruge det.

Som de fleste vil have bemærket, er TDC påbegyndt nedlæggelse af FIBER bl.a. til Bakkehusene syd for Rødkilde Plads.

TDC har meddelt at de lægger FIBER ned uden at andre følger dem – det er således, at hvis man påtænker at grave skal man lægge planen i en LER-database, så andre kan deltage, og efter det oplyste har Global Connect ikke reflekteret på TDC’s info omkring Bakkehusene, og lægger således ikke FIBER ned som samtidigt arbejde.

https://ler.dk/Portal/P.1.Forside.aspx

Global Connect har blot ikke meddelt Bestyrelsen at de har forladt projektet.

Såre der forekommer ny info desangående, vil den fremkomme hér, men det er lidt “op ad bakke”.

/Bestyrelsen