Lokalplan – Renovering af Hvidkildevej

Citat

Supplerende høring af forslag til tillæg 1 til lokalplan
299 Hvidkildevej og forslag til tillæg 1 til lokalpland 299 Hvidkildevej.

Information fra kommunen
Se evt. https://blivhoert.kk.dk/hoering/hvidkildevej-tillaeg-1-lokalplanforslag

Private ladestandere til el-biler

Citat

Bestyrelsen modtager hyppigt henvendelser fra beboerne vedr. ladefaciliteter til el-biler, både i forhold til offentlige og private.

Link til oversigt over offentligt tilgængelige ladefaciliteter i Københavns Kommune:
https://www.kk.dk/ladestandere

Med hensyn til etablering af privat ladefacilitet, henvises til Københavns Kommunes vejledning: