Loppemarked & Plantebytte, lørdag den 20 April 2024

Citat

Der afholdes loppemarked lørdag d 20/4 kl 10.00-15.00 i allén mellem Store- og Lille Bakkevej.

Ved samme lejlighed er der plantebytning – fyld din trillebør med dine overskydende have og stueplanter og byt til nyt fra andre beboere 🍀🌿🌵 Jo flere der deltager jo bedre – Vel mødt.

Hilsen aktivitetsgruppen

Sidste nyt vedr FIBER

Citat

Som de fleste vil vide, har vi vedtaget at Global Connect skal lægge fiber ned i vejene til gavn og glæde for de ønsker at bruge det.

Som de fleste vil have bemærket, er TDC påbegyndt nedlæggelse af FIBER bl.a. til Bakkehusene syd for Rødkilde Plads.

TDC har meddelt at de lægger FIBER ned uden at andre følger dem – det er således, at hvis man påtænker at grave skal man lægge planen i en LER-database, så andre kan deltage, og efter det oplyste har Global Connect ikke reflekteret på TDC’s info omkring Bakkehusene, og lægger således ikke FIBER ned som samtidigt arbejde.

https://ler.dk/Portal/P.1.Forside.aspx

Global Connect har blot ikke meddelt Bestyrelsen at de har forladt projektet.

Såre der forekommer ny info desangående, vil den fremkomme hér, men det er lidt “op ad bakke”.

/Bestyrelsen

“Grønt brugsvand”, Markvej

Citat

Der forekommer for tiden grønt brugsvand på Markvej (nord for Rødkilde Plads) lige numre, samt på Markvej ulige numre (nord for Rødkilde Plads), at der er tidsmæssig sammenfald mellem de to hændelser, er tilfældig.

Årsagen er formodentlig gennemtærede varmevekslere, således at fjernvarmevand, grundet højere tryk, presses over i brugsvandet, og presses videre frem i hovedvandledning, til ulempe for øvrige beboere.

I skrivende stund, onsdag den 7. juli 2021, kl. 12:00, vurderes de defekte anlæg identificeret, og beboerne har tilkaldt en gas- og vandmester, således at fejlene vil være standset/udbedret inden dagen er omme.

Læs her:
Hofors beskrivelse af grønt vand.

HOFOR angiver, at det grønne vand er uden smag, samt ufarligt at indtage.

/Bestyrelsen