Sidste nyt vedr FIBER

Citat

Som de fleste vil vide, har vi vedtaget at Global Connect skal lægge fiber ned i vejene til gavn og glæde for de ønsker at bruge det.

Som de fleste vil have bemærket, er TDC påbegyndt nedlæggelse af FIBER bl.a. til Bakkehusene syd for Rødkilde Plads.

TDC har meddelt at de lægger FIBER ned uden at andre følger dem – det er således, at hvis man påtænker at grave skal man lægge planen i en LER-database, så andre kan deltage, og efter det oplyste har Global Connect ikke reflekteret på TDC’s info omkring Bakkehusene, og lægger således ikke FIBER ned som samtidigt arbejde.

https://ler.dk/Portal/P.1.Forside.aspx

Global Connect har blot ikke meddelt Bestyrelsen at de har forladt projektet.

Såre der forekommer ny info desangående, vil den fremkomme hér, men det er lidt “op ad bakke”.

/Bestyrelsen

“Grønt brugsvand”, Markvej

Citat

Der forekommer for tiden grønt brugsvand på Markvej (nord for Rødkilde Plads) lige numre, samt på Markvej ulige numre (nord for Rødkilde Plads), at der er tidsmæssig sammenfald mellem de to hændelser, er tilfældig.

Årsagen er formodentlig gennemtærede varmevekslere, således at fjernvarmevand, grundet højere tryk, presses over i brugsvandet, og presses videre frem i hovedvandledning, til ulempe for øvrige beboere.

I skrivende stund, onsdag den 7. juli 2021, kl. 12:00, vurderes de defekte anlæg identificeret, og beboerne har tilkaldt en gas- og vandmester, således at fejlene vil være standset/udbedret inden dagen er omme.

Læs her:
Hofors beskrivelse af grønt vand.

HOFOR angiver, at det grønne vand er uden smag, samt ufarligt at indtage.

/Bestyrelsen

FASTELAVN

Citat

Søndag den 23 februar kl. 11.00 Rødkildeplads ved Bakkevej 7. Medbring børn, børnebørn og oldebørn… Hjælp til ophængning af tønder og pynt sker kl. 10.30 så kom gerne og giv en hånd med.

Vi drikker kakao og spiser fastelavnsboller efter tøndeslagning og fejrer alle konger og dronninger.

Renovation i julen og nytåret

Citat

Dagrenovation: hentes de sædvanlige dage med udkørsel mandag morgen den 23 december og mandag morgen den 30 december. Husk at du kan komme af med pap og papir i de opstillede containere på lille Bakkevej.

Juletræer: afhentes onsdag den 8 januar af Frank og Michael. Træet skal stille i haven inden for lågen senest kl. 08.00. Træet hentes ikke, hvis der er pynt eller fod på!

Bio affald: afhentes onsdag den 1 januar om aftenen. Beholderen bedes placeret foran din låge på stien senest kl. 16.00 på dagen.