Klip af hække – Bakkevej & Markvej

Citat

Bestyrelsen har valgt en ny fremgangsmåde i forhold til parkering af beboernes biler, nemlig at klippe de udvendige hække på Markvej og Bakkevej i et hug, således at parkerede biler er helt væk fra vejene én enkelt dag i tidsrummet 08-16.

Dette for at undgå parkerings-kaos, ved at beboere begynder at gøre sig tanker om, hvornår man er færdig med at klippe, og flytter bilen over i den normale side, selv om det detaljeret er beskrevet i hvilket tidsrum, man skal holde i den anden side.

Forsøget synes, at have været succesfuldt.

“Grønt brugsvand”, Markvej

Citat

Der forekommer for tiden grønt brugsvand på Markvej (nord for Rødkilde Plads) lige numre, samt på Markvej ulige numre (nord for Rødkilde Plads), at der er tidsmæssig sammenfald mellem de to hændelser, er tilfældig.

Årsagen er formodentlig gennemtærede varmevekslere, således at fjernvarmevand, grundet højere tryk, presses over i brugsvandet, og presses videre frem i hovedvandledning, til ulempe for øvrige beboere.

I skrivende stund, onsdag den 7. juli 2021, kl. 12:00, vurderes de defekte anlæg identificeret, og beboerne har tilkaldt en gas- og vandmester, således at fejlene vil være standset/udbedret inden dagen er omme.

Læs her:
Hofors beskrivelse af grønt vand.

HOFOR angiver, at det grønne vand er uden smag, samt ufarligt at indtage.

/Bestyrelsen

Manglende afhentning af storskrald

Citat

Hulgårdsvej 33-73, Markvej 7-54 og Bakkevej 8-52

Vi har ikke kunne følge med mængderne af affald og de ovennævnte adresser mangler desværre fortsat afhentning. Vi har bestilt nye containere der leveres onsdag den 5 maj således det udsatte affald, kan blive afhentet hurtigst muligt.

Venlig hilsen Frank og Michael, Ejendomskontoret

Bio/Køkken affald

Citat

BIO/KØKKEN AFFALD… AFHENTNING ÆNDRET TIL LIGE UGER i 2021

Affaldsbeholderene afhentes tirsdag fra kl.08 (Bio/køkken affald afhentes HVER UGE i juni-juli-august og HVER ANDEN UGE alle andre måneder) og returneres onsdag.

Stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. 

Det er vigtigt at du sorterer og kun smider bio/køkken affald i denne spand. Grønne nedbrydelige poser kan hentes på genbrugsstationen!

Haveaffald

Citat

JULI AFHENTNING ER RYKKET TIL 15 juli
12 august. 9 september. 14 oktober. 11 november. Bøtterne køres ud disse datoer kl.08.00 og tømmes den efterfølgende dag. 

Beholder stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien.