Manglende afhentning af storskrald

Citat

Hulgårdsvej 33-73, Markvej 7-54 og Bakkevej 8-52

Vi har ikke kunne følge med mængderne af affald og de ovennævnte adresser mangler desværre fortsat afhentning. Vi har bestilt nye containere der leveres onsdag den 5 maj således det udsatte affald, kan blive afhentet hurtigst muligt.

Venlig hilsen Frank og Michael, Ejendomskontoret

Bio/Køkken affald

Citat

BIO/KØKKEN AFFALD… AFHENTNING ÆNDRET TIL LIGE UGER i 2021

Affaldsbeholderene afhentes tirsdag fra kl.08 (Bio/køkken affald afhentes HVER UGE i juni-juli-august og HVER ANDEN UGE alle andre måneder) og returneres onsdag.

Stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. 

Det er vigtigt at du sorterer og kun smider bio/køkken affald i denne spand. Grønne nedbrydelige poser kan hentes på genbrugsstationen!

Renovation første halvår 2017 & Miljøbilens rute

Så er der kommet datoer for første halvår 2017… gør dig selv, ejendomsfunktionærene og skraldemanden en tjeneste… læs informationen om renovation og de forskellige affaldstyper, så vi alle hjælper hinanden og vores miljø.

Miljøbilens rute 2017 og datoer for afhentning finder du her.