Afskaffelse af coronarestriktioner om areal- og afstand

Citat

Fra Boligselskabernes Landsforening

Der gælder ikke længere afstands- og arealkrav for at undgå smittespredning. Afstands- og arealkrav er ophævet med virkning fra den 14. august 2021 – både for erhvervslivet, foreningslivet og kulturlivet.

For almene boligorganisationer betyder det, at beboerlokalerne nu kan anvendes af flere personer ved f.eks. fælles beboeraktiviteter, beboernes private arrangementer og møder i beboerdemokratiet.

Det er også muligt i videre omfang at holde møder for beboerdemokratiet på f.eks. konferencesteder, hvor ophævelsen af afstands- og arealkrav også giver mulighed for flere deltagere.

Overordnet set gælder fortsat følgende:

Lokaler skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder mulighed for at holde at holde afstand.

Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

I eller ved lokalerne skal der opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Vand og sæbe eller håndsprit skal være tilgængeligt.

Afdelingsmøder, repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan således nu afholdes under iagttagelse af dette og de midlertidige regler på boligområdet (om fuldmagt, tilmelding mv.) – og med de seneste lempelser er sådanne møder ikke længere underlagt restriktioner omkring coronapas, afstand, arealer og antal deltagere.

BL’s coronasite er opdateret i henhold til de gældende regler – og vi henviser til sitet for nærmere information og detaljer.

Renovering af Hulgårdsvej

Citat

Fra ‘Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, Teknik- og Miljøforvaltningen’ har vi modtaget følgende vedr. vejarbejde i krydset Hulgårdsvej – Godhåbsvej m.m.:

I uge 33 igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen renoveringsarbejde
omhandlende kryds og kørebane på Hulgårdsvej, mellem Godthåbsvej
og Hillerødgade.