Renovering af Hulgårdsvej

Fra ‘Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold, Teknik- og Miljøforvaltningen’ har vi modtaget følgende vedr. vejarbejde i krydset Hulgårdsvej – Godhåbsvej m.m.:

I uge 33 igangsætter Teknik- og Miljøforvaltningen renoveringsarbejde
omhandlende kryds og kørebane på Hulgårdsvej, mellem Godthåbsvej
og Hillerødgade.