Tagsagen – Nyeste

Slots- og Kulturstyrelsen har i store træk godkendt projektet, som herefter vil blive præsenteret for et antal entrepenører, med hensyn til at afgive et tilbud, tidshorisont: primo 2023.

Projektet vil blive forelagt beboerne på en ekstraordinær generalforsamling, når en anslået pris foreligger.

/Bestyrelsen