Bestyrelsens sammensætning

Anne Grethe har valgt at udtræde af bestyrelsen. Lars Hornum tiltræder i hendes sted og varetager ejendomsfunktionen. Lars kan træffes på telefon 20323731 onsdage mellem 17-18.

Anne Grethe vil stadig vedligeholde Bakkehusenes hjemmeside.