Info fra Bestyrelsen 17 marts 2020

Bestyrelsen har besluttet, at udsætte periodisk vedligehold af vinduer, plankeværker og skure på Markvej ulige numre.

Beslutningen tager afsæt i, at forholdet til beboernes sikkerhed med hensyn til håndværkere på matriklen samt, at vi ikke kan spå om den nærmeste fremtid i forhold til kommende indgreb fra regeringen.

Spørgsmålet vil blive drøftet af bestyrelsen medio april 2020 i forhold til om arbejdet skal påbegyndes, eller om det skal udsættes yderligere, eller om det skal aflyses helt for 2020.

Bakkehusene, den 17. marts 2020

Venlig hilsen
Bestyrelsen