KONTORTID Byggeleder & Pladsmand

I forbindelse med tagomlægningen kan man altid tage fat i Nikolaj, som er Tømrer og Pladsmand. Han er til at fange dagligt i tidsrummet 7-14.30 på byggepladsen. Har du spørgsmål til Byggeleder Bo, så finder du ham i skurvognen på Rødkildevej mandage mellem 09.00-12.00.
OPDATERET tidsplan ligger klar her…