Hækplanter

Citat

Skriv omdeles snart.

I den nærmeste fremtid, vil der blive mulighed for at bestille hækplanter.
Der vil blive omdelte et skriv, som beskriver hvorledes man skal forholde sig.

Bakkehusene, den 5. okt. 2021
/Bestyrelsen

Loppemarked i Bakkehusene

Citat

Der er kræmmermarked på Bellahøjmarken den 10-11-12 SEPTEMBER 2021, lad os udnytte det og holde loppemarked!

Vi har tidligere afholdt loppemarked under træerne på Rødkilde plads, men der er ikke mange der passerer der, så hvorfor ikke stå på fortovet hele vejen ned af Hvidkildevej? 
Under Corona nedlukningen, har i sikkert fået ryddet op i gemmerne, så hvorfor ikke afholde loppemarked igen? Jeg har mange gange selv holdt i min forhave, men tror det vil give mere, hvis vi er flere og stiller op hele vejen ned af Hvidkildevej. Ring gerne til mig hvis i er friske og med på ideen 🤗😉

Venlig hilsen
Biddy Gram 
Rødkildevej 76
29430228

Afskaffelse af coronarestriktioner om areal- og afstand

Citat

Fra Boligselskabernes Landsforening

Der gælder ikke længere afstands- og arealkrav for at undgå smittespredning. Afstands- og arealkrav er ophævet med virkning fra den 14. august 2021 – både for erhvervslivet, foreningslivet og kulturlivet.

For almene boligorganisationer betyder det, at beboerlokalerne nu kan anvendes af flere personer ved f.eks. fælles beboeraktiviteter, beboernes private arrangementer og møder i beboerdemokratiet.

Det er også muligt i videre omfang at holde møder for beboerdemokratiet på f.eks. konferencesteder, hvor ophævelsen af afstands- og arealkrav også giver mulighed for flere deltagere.

Overordnet set gælder fortsat følgende:

Lokaler skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder mulighed for at holde at holde afstand.

Medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

I eller ved lokalerne skal der opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Vand og sæbe eller håndsprit skal være tilgængeligt.

Afdelingsmøder, repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger kan således nu afholdes under iagttagelse af dette og de midlertidige regler på boligområdet (om fuldmagt, tilmelding mv.) – og med de seneste lempelser er sådanne møder ikke længere underlagt restriktioner omkring coronapas, afstand, arealer og antal deltagere.

BL’s coronasite er opdateret i henhold til de gældende regler – og vi henviser til sitet for nærmere information og detaljer.