Manglende afhentning af storskrald

Citat

Hulgårdsvej 33-73, Markvej 7-54 og Bakkevej 8-52

Vi har ikke kunne følge med mængderne af affald og de ovennævnte adresser mangler desværre fortsat afhentning. Vi har bestilt nye containere der leveres onsdag den 5 maj således det udsatte affald, kan blive afhentet hurtigst muligt.

Venlig hilsen Frank og Michael, Ejendomskontoret

Privat parkerings-kontrol, Grysgårdsvej & Vognborgvej

Citat

”Mit Hjem” har fået tilladelse til etablering af privat parkerings-kontrol på Vognborgvej og Grysgårdsvej.

I skrivende stund vurderer Bestyrelsen, hvorledes vi skal forholde os hertil.

Beboere på Lille Markvej anmodes at dokumentere uhensigtsmæssigheder ved f.eks. optagelse af fotos og sende til bestyrelsen.

Vejlauget “Mit Hjem” klage kan læses her…

Nyt fra Bestyrelsen No. 54

Citat

Læs seneste nyt vedrørende forsikringsdækning i tilfælde af indbrud mm. (Den omdelte hardcopy er nummereret 53 hvilket er en fejl, men af hensyn til miljøet printer vi den ikke om 🌱🌱🌱♻️♻️♻️)

Bio/Køkken affald

Citat

BIO/KØKKEN AFFALD… AFHENTNING ÆNDRET TIL LIGE UGER i 2021

Affaldsbeholderene afhentes tirsdag fra kl.08 (Bio/køkken affald afhentes HVER UGE i juni-juli-august og HVER ANDEN UGE alle andre måneder) og returneres onsdag.

Stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien. 

Det er vigtigt at du sorterer og kun smider bio/køkken affald i denne spand. Grønne nedbrydelige poser kan hentes på genbrugsstationen!

Haveaffald

Citat

JULI AFHENTNING ER RYKKET TIL 15 juli
12 august. 9 september. 14 oktober. 11 november. Bøtterne køres ud disse datoer kl.08.00 og tømmes den efterfølgende dag. 

Beholder stilles frit tilgængeligt foran lågen eller mellem lågestolperne med håndtaget pegende ud mod stien.