Klip af hække – Bakkevej & Markvej

Citat

Bestyrelsen har valgt en ny fremgangsmåde i forhold til parkering af beboernes biler, nemlig at klippe de udvendige hække på Markvej og Bakkevej i et hug, således at parkerede biler er helt væk fra vejene én enkelt dag i tidsrummet 08-16.

Dette for at undgå parkerings-kaos, ved at beboere begynder at gøre sig tanker om, hvornår man er færdig med at klippe, og flytter bilen over i den normale side, selv om det detaljeret er beskrevet i hvilket tidsrum, man skal holde i den anden side.

Forsøget synes, at have været succesfuldt.

Bog om Bakkehusene

Citat

Forfatteren er i gang med den del af manuskriptet, som handler om beboernes syn på at bo i Bakkehusene.

Forfatter har ladet sig inspirere af en enquete, som blev bragt i Kritisk Revy i 1926 og som indkaldte svar fra beboerne om deres dagligliv i denne nye beboelses form: rækkehuset.

Forfatter har derfor besluttet at gentage og forny denne enquete ved at lave en ‘boligundersøgelse’ blandt et lille udvalg af de nuværende beboere.

Det bliver en anonym interviewundersøgelse, hvor der fokuseres på kvaliteter – og eventuelle ulemper – ved bebyggelsens og boligernes indretning og funktion; brugen af haverne; trafikken gennem området osv.

Derfor har vi brug for ti beboere, som ønsker at medvirke.

Forfatter regner med at gå i gang i august måned.

Interesseret i at deltage ? – Så henvend dig til bestyrelsen – formand@bakkehusene.dk

/Bestyrelsen

“Grønt brugsvand”, Markvej

Citat

Der forekommer for tiden grønt brugsvand på Markvej (nord for Rødkilde Plads) lige numre, samt på Markvej ulige numre (nord for Rødkilde Plads), at der er tidsmæssig sammenfald mellem de to hændelser, er tilfældig.

Årsagen er formodentlig gennemtærede varmevekslere, således at fjernvarmevand, grundet højere tryk, presses over i brugsvandet, og presses videre frem i hovedvandledning, til ulempe for øvrige beboere.

I skrivende stund, onsdag den 7. juli 2021, kl. 12:00, vurderes de defekte anlæg identificeret, og beboerne har tilkaldt en gas- og vandmester, således at fejlene vil være standset/udbedret inden dagen er omme.

Læs her:
Hofors beskrivelse af grønt vand.

HOFOR angiver, at det grønne vand er uden smag, samt ufarligt at indtage.

/Bestyrelsen

Manglende afhentning af storskrald

Citat

Hulgårdsvej 33-73, Markvej 7-54 og Bakkevej 8-52

Vi har ikke kunne følge med mængderne af affald og de ovennævnte adresser mangler desværre fortsat afhentning. Vi har bestilt nye containere der leveres onsdag den 5 maj således det udsatte affald, kan blive afhentet hurtigst muligt.

Venlig hilsen Frank og Michael, Ejendomskontoret

Privat parkerings-kontrol, Grysgårdsvej & Vognborgvej

Citat

”Mit Hjem” har fået tilladelse til etablering af privat parkerings-kontrol på Vognborgvej og Grysgårdsvej.

I skrivende stund vurderer Bestyrelsen, hvorledes vi skal forholde os hertil.

Beboere på Lille Markvej anmodes at dokumentere uhensigtsmæssigheder ved f.eks. optagelse af fotos og sende til bestyrelsen.

Vejlauget “Mit Hjem” klage kan læses her…