Bog om Bakkehusene

Citat

Forfatteren er i gang med den del af manuskriptet, som handler om beboernes syn på at bo i Bakkehusene.

Forfatter har ladet sig inspirere af en enquete, som blev bragt i Kritisk Revy i 1926 og som indkaldte svar fra beboerne om deres dagligliv i denne nye beboelses form: rækkehuset.

Forfatter har derfor besluttet at gentage og forny denne enquete ved at lave en ‘boligundersøgelse’ blandt et lille udvalg af de nuværende beboere.

Det bliver en anonym interviewundersøgelse, hvor der fokuseres på kvaliteter – og eventuelle ulemper – ved bebyggelsens og boligernes indretning og funktion; brugen af haverne; trafikken gennem området osv.

Derfor har vi brug for ti beboere, som ønsker at medvirke.

Forfatter regner med at gå i gang i august måned.

Interesseret i at deltage ? – Så henvend dig til bestyrelsen – formand@bakkehusene.dk

/Bestyrelsen