Biobøtter Madaffald

Grundet renovationsarbejdernes strejke blev madaffald ikke afhentet før weekenden.

Vi har derfor fået aftale om afhentning førstkommende fredag, d.v.s. madaffaldsspande køres ud torsdag, den 30. marts. De skal være placeret uden for lågen senest kl. 08.00 torsdag.

Fremover afhentes madaffald igen i lige uger.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sidste nyt vedr FIBER

Citat

Som de fleste vil vide, har vi vedtaget at Global Connect skal lægge fiber ned i vejene til gavn og glæde for de ønsker at bruge det.

Som de fleste vil have bemærket, er TDC påbegyndt nedlæggelse af FIBER bl.a. til Bakkehusene syd for Rødkilde Plads.

TDC har meddelt at de lægger FIBER ned uden at andre følger dem – det er således, at hvis man påtænker at grave skal man lægge planen i en LER-database, så andre kan deltage, og efter det oplyste har Global Connect ikke reflekteret på TDC’s info omkring Bakkehusene, og lægger således ikke FIBER ned som samtidigt arbejde.

https://ler.dk/Portal/P.1.Forside.aspx

Global Connect har blot ikke meddelt Bestyrelsen at de har forladt projektet.

Såre der forekommer ny info desangående, vil den fremkomme hér, men det er lidt “op ad bakke”.

/Bestyrelsen

Lokalplan – Renovering af Hvidkildevej

Citat

Supplerende høring af forslag til tillæg 1 til lokalplan
299 Hvidkildevej og forslag til tillæg 1 til lokalpland 299 Hvidkildevej.

Information fra kommunen
Se evt. https://blivhoert.kk.dk/hoering/hvidkildevej-tillaeg-1-lokalplanforslag